1. Platz Kalbinnen 2: YOVEL DUBH (Beinn Dubrhcr UK x Zimbo DE) von Familie Huber, Pischelsdorf, FIH (Z: Aigner Alfred, St. Michael) Foto: Stephan Hauser